Àrees i perímetres polígons regulars 1
1. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest hexàgon regular.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
2. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest pentàgon regular.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
3. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest heptàgon regular.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
4. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest octàgon regular.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
5. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest rombe quan la diagonal gran fa 16 cm, la petita 12 cm i els costats fan 5 cm.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
cm
?
7 cm
6. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest rectangle.
Àrees i perímetres polígons regulars
12 cm
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
7. Calcula l'àrea d'aquest trapezi.
Àrees i perímetres polígons regulars
Perímetre:
Àrea:
dm2
?
8. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest romboide.
9 cm
Àrees i perímetres polígons regulars
12 cm
8 cm
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
10,4 cm
9. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest hexàgon. Pensa queels triangles que el formen són equilàters.
Àrees i perímetres polígons regulars
12 cm
Perímetre:
Àrea:
cm2
?
10. Calcula les àrees indicades.
Anoteu els resultats amb dos decimals arrodonint a les centèsimes.
Àrees i perímetres polígons regulars
3 cm
Àrea ombrejada del cercle:
Àrea del pentàgon:
Àrea total del cercle:
cm2
?
cm2
?
cm2
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.