3r d'ESO FiQ. Prova Tema 4
Configuració electrònica
GRUP
PERÍODE
NOM DE L'ELEMENT
SÍMBOL
Omple els espais buits per a un element de Z = 18
Electrons de valència
Tipo d'ió que es formaria
Metall/No metall/Gas Noble
Configuració electrònica
GRUP
PERÍODE
NOM DE L'ELEMENT
SÍMBOL
Omple els espais buits per a un element de Z = 82
Carrega
Electrons de valència
Tipo d'ió que es formaria
Metall/No metall/Gas Noble
Configuració electrònica
GRUP
PERÍODE
NOM DE L'ELEMENT
SÍMBOL
Omple els espais buits per a un element de Z = 53
Electrons de valència
Tipo d'ió que es formaria
Carrega
Metall/No metall/Gas Noble
Classifica les substàncies en Àtoms (A), Molècules (M), 
cristall Ionic (CI) cristall covalent (CC) i cristall metàl·lic (CM)
CO2
Cl2
MgCl2
CH4
Ag
Au
Tipus
Cu
SiO2
Ar
Ne
Tipus
Quin tipus d'enllaç hi ha entre aquest elements?
BeS
N2
CH4
Na
Covalent triple
?
Covalent senzill
?
Enllaç metàl·lic
?
Enllaç Iònic
?
Tipus 
d'enllaç
Per què és 
forma la substància
compartició de 3 electrons
?
Atracció electrostàtica
?
Compartició d'electrons
?
Cations units 
per electrons
?
Omple la taula següent
SÍMBOL
n. nº
n. p+
n.e-
A
Z
12
12
Mg2+
16
18
S2-
Fe3+
56
26
ESCRIU EL NOM DELS GRUPS
B
C
D
C
D
I
II
B
III
IV
V
VI
VII
VIII
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
Com estan ordenats els elements en el sistema períodic?
En ordre creixent a la seva massa
En nombre creixent al seu nombre màssic
 En ordre creixent al seu nombre atòmic
Les files de la taula periòdica s'anomenen períodes
Tots els elements d'un mateix grup tenen el mateix nombre 
d'electrons en l'última capa
Els elements d'un mateix període tenen diferent nombre de capes
Assenyala quina de les següents afirmacions és falsa
Tots els elements d'un mateix període tenen el mateix 
nombre de capes
La taula períodica actual està formada per:
7 períodes i 18 files
18 períodes i 7 grups
7 períodes i 18 grups
 7 columnes i 18 grups
Els elements que tendeixen a perdre electrons i formar 
cations reben el nom de:
Alcalins
Metalls 
No metalls
Gasos Nobles
Nitrogen
Escriu el símbol de l'element i indica si és Metall (M), 
No metall (NM) o Gas Noble (GN)
Sofre
Sodi
Ferro
O
Ca
At

Assenyala els ions que formaran els següents elements

químics (Escriu el simbol de l'element i la càrrega Liti: Li+1)

Sodi
Potassi
Fluor
Clor
oxigen
Nitrogen
Ferro
Silici
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.