Productes notables II
  • 1. (x+2y)2
A) x2 + 4y2 + 2xy
B) 4x2 + 4y2 + 4xy
C) x2 + y2 + 4xy
D) x2 + 2y2 + 4xy
E) x2 + 4y2 + 4xy
  • 2. (3y-x2)2
A) 9y2 + x4 - 6yx2
B) 9y2 + x2 - 6y2x
C) 6y2 + x4 - 6yx2
D) 9y2 - x4 + 6yx2
E) 9y2 + x4 + 6yx2
  • 3. (x+y) · (x-y)
A) (x - y)2
B) 2x - 2y
C) y2 - x2
D) x2 - y2
E) x2 + y2
  • 4. (4a2 + 3b)2
A) 16b4 + 9a2 + 24a2b
B) 8a4 + 9b2 + 24a2b
C) 16a4 + 9b2 - 12a2b
D) 16a4 + 9b2 + 24a2b
E) 8a4 + 9b2 + 12a2b
  • 5. (xy - x2y2)2
A) 2x2y2 + 2x4y4 - 2x3y3
B) x2y2 - x4y4 + 2x3y3
C) 2x2y2 + x4y4 - 2x3y3
D) x2y2 + x4y4 - 2x3y3
E) x2y2 + x4y4 + 2x3y3
  • 6. (6x - 6x2)2
A) 36x + 36x2 - 72x3
B) 12x2 + 126x4 - 24x3
C) 36x2 - 36x4 + 72x4
D) 36x2 + 36x4 - 72x3
E) 36x2 + 36x4 - 64x3
  • 7. (2x + 4y2) ·(4y2 - 2x)
A) 16y4 + 4x2
B) 16y4 - 4x2
C) 4y4 - 16x2
D) 16y2 - 4x2
E) 4x2 - 16y4
  • 8. (4abc + ab2c)2
A) 8a2b2c2 + a2b4c2 + 8a2b3c2
B) 16a2b2c2 + a2b4c2 + 8a2b2c2
C) 16abc + ab2c + 8ab2c2
D) 16a2b2c2 + a2b4c2 + 2a2b3c2
E) 16a2b2c2 + a2b4c2 + 8a2b3c2
  • 9. (2xyz - x2yz2)2
A) 2x2y2z2 + x4y2z4 - 4x3y3z3
B) 4x2y2z2 + x4yz4 - 4x3y2z3
C) 4x2y2z2 + x4y2z4 - 4x2y2z3
D) 4x2y2z2 + x4y2z4 - 4x3y2z3
E) 4x2y2z2 + 4x4y2z4 - 4x3y2z3
  • 10. (2x-3y) · (2x + 3y)
A) 4x4 - 9y4
B) -4x2 + 9y2
C) 4x2 - 9y2
D) 2x2 - 6y2
E) 4y2 + 9x2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.