Productes notables
  • 1. (x-2)2
A) x2-4x+4
B) 2x-4
C) x2-4
D) x2+4x-4
  • 2. (x-6)(x+6)
A) x2-12
B) 2x-12
C) x2-36
D) x2+12
  • 3. (3-x)2
A) x2+6x+9
B) x2-6x-6
C) x2-6x+9
D) x2-6x+6
  • 4. (x+8)2
A) x2-16x+64
B) x2+16x+64
C) x2+64
D) x2+16x+16
  • 5. (2x-5)(2x+5)
A) 2x2-25
B) 2x2-10
C) 4x2+25
D) 4x2-25
  • 6. (5x+3)2
A) 10x2+30+6
B) 25x2+9
C) 25x2+30x+9
D) 25x2-30x+9
  • 7. (x2+3x)(x2-3x)
A) x4+3x2
B) x4-3x2
C) x4-9x2
D) 2x2-6x
  • 8. (3x-7)2
A) 3x2+42x+49
B) 9x2-42x+49
C) 3x2-49
D) 9x2-49
  • 9. (2x-3)2
A) 4x2-12x+9
B) 4x2-12x-9
C) 4x2-9
D) 4x-12x+9
  • 10. (x+1)2
A) 2x2+1
B) x2+2x+1
C) x2+2x+2
D) 2x2+1+2x
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.