Cangur 15 5 19 març (B)
7. Avui, dia 19 de març de 2015, és dijous. D’aquí a tres
    dies, serà diumenge. Quin dia de la setmana serà
    d’aquí a 2015 dies?
A) Dissabte
B) Diumenge
PROBLEMES CANGUR 2015 5 19 de març (B)
C) Dilluns
D) Dimarts
E) Dimecres
8. A la dreta teniu l’esquema d’una torre formada per un    prisma i una piràmide (que tenen per base un quadrat)    i un parallamps al cim. Quin dels dibuixos següents mostra    més encertadament la forma com veuria la torre una    mosca situada en el punt més alt del parallamps?
A)
B)
C)
D)
E)
9. En Ricard i en Mateu construeixen un iglú. Cada hora, en    Ricard fa 8 blocs de neu  i en Mateu fa dos blocs menys.     Quants blocs poden fer treballant tots dos junts durant    3 hores?
A) 14
B) 30
C) 42
D) 48
E) 54
10. Col.loqueu cadascun dels nombres 1, 2, 3, 4 i 5 en un
      quadrat diferent  perquè el castell d’operacions sigui       correcte. Quin nombre ha d’anar       al quadrat de l’interrogant?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11. En Josep té 4 joguines: un cotxe, una nina, una pilota     i un vaixell. Les vol posar l’una al costat de l’altra en un     prestatge. De quantes maneres pot col.locar les 4      joguines si vol que tant el vaixell com la nina estiguin     al costat del cotxe?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
12. Quina peça s’ha perdut?
A) 
D) 
E) 
B) 
C) 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.