Divisibilitat
 • 1. 40 és divisible per 5? ó, 5 és divisible per 40?
A) les dues coses són certes
B) 40 és divisible per 5
C) 5 és divisible per 40
D) no
 • 2. Identifica els primers múltiples de 12
A) 12, 24, 36, 48, 60
B) 24, 36, 48, 60, 72
C) 1, 12, 24, 36, 48
D) 6, 12, 18, 24, 30
 • 3. Quin nombre té per divisors només a: 1, 2, 3, 4, 6, 12?
A) 20
B) 12
C) 6
D) 24
 • 4. Busca entre aquests nombres els que siguin "primers":

  29, 24, 32, 31, 49, 59, 39
A) 29, 24, 31, 49, 59
B) 29, 31, 59
C) 29, 49, 59, 39
D) 24, 32, 39
 • 5. Quan un nombre és múltiple de 2?
A) Quan acaba en 2, 4, 6, 8.
B) Quan les seves xifres són parells
C) Quan acaba en 2
D) Quan acaba en xifra parell
 • 6. Quan un nombre és múltiple de 3?
A) Si va de tres en tres
B) Quan acaba en xifra senar
C) Quan acaba en 3
D) Quan la suma de les seves xifres és múltiple de 3
 • 7. El nombre 135.420 és múltiple de
A) 2, 3 i 5
B) 2 i 5
C) 2 i 3
D) 2, 5 i 7
 • 8. La descomposició en factors primers de 60 és
A) 2³·3
B) 4·3·5
C) 2·3·5
D) 2²·3·5
 • 9. MCD de (45, 54)
 • 10. MCM de (14, 20)
 • 11. Dos naus coincideixen al port. La primera torna cada 15 dies i la segona cada 20.

  Quans dies tardaran a coincidir?

  (contesta únicament el nombre)
 • 12. Volem formar equips en dues classes, amb el mateix nombre de membres, sense barrejar alumnes de les classes. A la primera hi ha 30 alumnes i a la segona 20 alumnes.
  De quants alumnes han de ser els grups?

  (contesta únicament el nombre)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.