E4: simplificar fraccions
Simplificar fraccions:
Per simplificar una fracció fins a la seva fracció
irreductible fem:1. Calcular el mcd del numerador i denominador2. Dividir ambdós números per el mcd
mcd(12, 30) = 6
12
30
=
: 6
: 6
2
5
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(6, 18) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(8, 40) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(12, 15) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(12, 30) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(20, 24) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula el mcd
mcd(24, 30) =
Converteix en irreductible.  SIMPLIFICA
Primer calcula mcd
mcd(40, 48) =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.