Suma dels angles interns d'un triangle
Suma dels angles
interns d'un
triangle
Aquest exercici s'ha de fer a  la llibreta.
Dibuixa un triangle,
de la forma que vulguis,
que ocupi, més o menys, mig full.
Ara pinta els angles del color
que vulguis.
Des de cada costat, marca
una línia perpendicular més o
menys des del centre.
I fes que les tres rectes
es trobin en el centre del triangle.

De manera que el
triangle quedi dividit en
tres parts i que a cada
part hi hagi un dels
angles.
Ara, retalla el contorn del triangle.

Després, retalla per les línies que
has marcat en el pas anterior.


Hauries de tenir tres trossos de triangle.
Ara, enganxa els tres trossos fent que els angles que
has pintat es toquin en el vèrtex.
Quin angle obtens?
º
A sobre dels trossos que has enganxat escriu:
Els tres angles d'un triangle sumen           º.
Ara prova de fer el mateix amb un quadrilàter.

Quin angle creus que obtindràs?

I si ho fessis amb un pentagon?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.