Classificació triangles III
La suma dels tresangles d'un trianglesempre és 180º

Els angles A, B i C d'un triangle equilàter

mesuren, respectivament

30º, 60º i 90º

45º, 45º i 90º

60º, 60º i 60º

40º, 40º i 100º

Un triangle acutangle ...
té tots els angles menors que 90º

té un angle recte

té un angle obtús

té tres angles de 45º cada un

té angles de 60º cada un

té un angle de 90º

té un angle obtús

té angles menors de 90º cada un

Un triangle rectangle ...

té un angle recte

té tots els angles aguts

té un angle obtús i dos aguts

té un angle recte i dos aguts

Un triangle obtusangle ...

Tria vertader (V) o fals (F):

Escalè
Isòsceles
Aquest triangle serà (tria dues opcions):

Un triangle pot tenir

dos angles iguals

i un recte.

V
F
Equilàter
Obtusangle
Rectangle

Tria vertader (V) o fals (F):

Es pot construir un

triangle que sigui

escalè i rectangle.

té un angle obtús
té dos costats iguals
Tria dues opcions:
té un angle recte
V
té tots els costats diferents
F
Tria vertader (V) o fals (F):

Un triangle obtusangle té dos angles majors de 90º

Un triangle obtusangle
pot ser escalè:
V
F
V
F
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.