Repassem_funcions
 • 1. La recta y = 4x passa pel punt (1,4)
A) No
B) Si
 • 2. La recta y = 4x passa pel punt (0,0)
A) Si
B) No
 • 3. La recta y = 4x passa pel punt (1,-4)
A) Si
B) No
 • 4. La recta y = -2x passa pel punt (0,0)
A) Si
B) No
 • 5. La recta y = -2x passa pel punt (-3,-6)
A) No
B) Si
 • 6. La recta y = -2x passa pel punt (-1,-2)
A) No
B) Si
 • 7. El pendent de la recta y = -2x es m=
 • 8. El pendent de la recta y = 4x es m=
 • 9. La recta y=3x és
A) Creixent
B) Decreixent
 • 10. La recta y= -4x és
A) Creixent
B) Decreixent
 • 11. Les rectes y= 3x+1 i y= 3x són
A) Es tallen
B) Paral·leles
 • 12. La funció de proporcionalitat directa passa pel (0,0)
A) Cert
B) Fals
 • 13. La funció y = 4x és de proporcionalitat...
A) Directa
B) Inversa
 • 14. La funció y = -2x és de proporcionalitat...
A) Directa
B) Inversa
 • 15. La funció y = -6x+ 1 és de proporcionalitat?
A) No
B) Sí
 • 16. La funció y = x+4 és de proporcionalitat?
A) No
B) Sí
 • 17. Les funcions de proporcionalitat directa són...
A) Rectes
B) Hipérboles
 • 18. Les funcions afins passen pel (0,0)
A) Cert
B) Fals
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.