Identificar paràboles amb els coeficients a,b i c
  • 1. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= x2 + 6x + 12
B) y= x2 + 3x – 12
C) y= x2 – 6x + 12
D) y= x2 – 3x + 3
  • 2. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= x2 – 2x + 5
B) y= x2 – 4x + 5
C) y= x2 + 2x – 5
D) y= x2 + 4x + 5
  • 3. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= x2 +6x + 12
B) y= x2 – 6x +12
C) y= x2 – 3x + 3
D) y= x2 + 3x + 12
  • 4. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= x2 – 2x – 1
B) y= x2 – x – 1
C) y= x2 + 2x – 1
D) y= x2 + x – 1
  • 5. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= x2 – 6x – 6
B) y= x2 – 6x + 6
C) y= x2 – 3x + 2
D) y= x2 + 3x + 6
  • 6. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= –x2 – 2x + 10
B) y= –x2 – 4x – 10
C) y= – x2 – 6x – 10
D) y= –x2 + 4x – 10
  • 7. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= – x2 – 4x
B) y= – x2 – 4x + 1
C) y= – x2 + 4x
D) y= – x2 + 3x
  • 8. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= – x2 + 4x – 5
B) y= – x2 – 4x – 5
C) y= – x2 + 4x + 5
D) y= – x2 – 4x + 5
  • 9. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= – x2 – 10x + 27
B) y= – x2 – 10x – 27
C) y= – x2 – 5x + 23
D) y= – x2 + 10x – 23
  • 10. Marca l'equació de la paràbola representada:
A) y= – x2 – 4x + 2
B) y= – x2 – x – 2
C) y= – x2 + x – 2
D) y= – x2 + 2x – 2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.