Tales AB I
AB = 16
C
A
BO =
DO = 6
D
B
CD = 12
O
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
b = 2            c = 5         d = 2'8         e = 2'5
a= 
a
d
b
e
c
f = 
f
* Escriu la resposta amb la coma decimal a dalt
AB = 16
C
A
BO =
DO = 3
D
B
CD = 12
O
* Escriu la resposta amb la coma decimal a dalt
x
2'5
x =
2
3
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt i sense unitats
2 cm
x
x =
3 cm
4'8 cm
* Escriu la resposta amb la coma decimal a dalt
x
2'5
x =
2
6
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt i sense unitats
7 cm
x
x =
3 cm
10'5 cm
* Escriu el resultat amb la coma decimal a dalt
a = 4            c = 8         d = 1'25         e = 2'5
b=
a
d
b
e
c
f = 
f
C
B
A
A'
B'
C'
BC =
A'C' = 20'4
A'B' = 6
AB = 5'8
B'C' = 14'4
C
B
A
A'
B'
C'
A'B' =
AC = 15
BC = 2'5
AB = 12'5
B'C' = 8
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.