Ruffini-arrels-reforç
CONTROL  DIVISIÓ

PER RUFFINI

I  ARRELS
Completa la divisió per Ruffini: (x4 - 5x2 + 3x + 1) : (x -3) = 
Quocient:          x3   +       x2  +     x  +     
Residu:  
Completa la divisió per Ruffini: (4x4 - x3 +5x2 - 9) : (x + 2) = 
Quocient:          x3   -       x2  +       x  -      
Residu:  
Completa la divisió per Ruffini: (x4 - x3 +5x - 9) : (x - 3) = 
Quocient:          x3   +       x2  +       x  +     
Residu:  
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:x + 1:
    x3 +1
    x4 -1
   x99  - 1
   x5 + 1
  x100  + 1 
   x2 - x 
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:x - 1:
    x3 +1
    x4 -1
   x99  - 1
   x5 + 1
  x100  + 1 
   x2 - x 
Troba les arrels dels polinomis:
a)   x2 - x - 6

b) 4 x2 - 4x - 1  

c) x3 - x2 - 6x
escriu les arrels en ordre de més petita a més gran
x1 =         x2 =         x3 =
x1 =         x2
x =
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:                 x - 1
   x2 - 2x +1
   x2 - 1
   5x2 - 6 
   x2 + 2x - 3
   (x - 1) (x + 5)
  8 x2 - 8
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:                 x + 2
   x3 - 10
   x2 +4x + 4
   (x - 2) (x + 5) 
   x2 -3x - 10
   (x - 1) (x + 5)
  x3 + 8
(Recorda escriure els factors per ordre d'arrel més petita a la més gran)
Descomposeu factorialment el polinomi

P(x) = x4+2x3-x2-2x
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.