Funció quadràtica + Identificar paràboles
Representació i característiques
La funció quadràtica
y=ax2 i y=ax2+c
1. Completa la taula de valors.
y = 3x2
2
1
0
x
y
-1
x
-2
y
2. Representem gràficament la paràbola.
Contesta a les preguntes següents.
a) Les branques de la paràbola miren cap:
c) Passa pel punt (0,
b) El valor del coeficient a=
Amunt
Avall
)
3

3. Completa la taula de valors.
y = 2x2-3
Resol gràficament:
2
1
0
x
y
-1
x
-2
y
4. Representem gràficament la paràbola.
Contesta a les preguntes següents:
a) Les branques de la paràbola miren cap:
b) El valor del coeficient a=
c) Passa pel punt ( 0,
Amunt
Avall
)
2
1. Completa la taula de valors.
y = -2x2
2
1
0
x
y
x
-1
-2
-3
y
6. Representem gràficament la paràbola.
Contesta a les preguntes següents.
a) Les branques de la paràbola miren cap:
c) Passa pel punt (0,
b) El valor del coeficient a=
Amunt
Avall
)
-2
7. Trobaràs gràfiques dibuixades.

Fixant-te en el valor d'a i c has d'identificar la seva equació:y= ax2 + c
Recorda:
a:T'informa del sentit de les branques de la paràbola
c: Si passa pel (0,0) o (0,c)
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
L'equació de la paràbola és:
y = 2x2 - 1
y = - 2x2
y = - 2x2  + 1
 y = 2x2
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
L'equació de la paràbola és:
y = - 3x2
y = - 3x2 + 1
y = 3x2 + 1
 y = 3x2 
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
L'equació de la paràbola és:
y = -2x2 - 5
y = 2x2 - 5
y = 2x2 + 5
y = -2x2 + 5
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
L'equació de la paràbola és:
y = -3x2 - 4
y = 3x2 - 4
y = -3x2 + 4
y = 3x2 + 4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.