Propietat de la divisió exacta
__1. 15 : 3A. 180 : 90
__2. 18 : 9B. 45 : 9
__3. 27 : 3C. 32 : 2
__4. 48 : 6D. 96 : 12
__5. 56 : 8E. 10 : 2
__6. 64 : 4F. 7 : 1
__7. 72 : 9G. 100 : 5
__8. 100 : 20H. 12 : 2
__9. 120 : 20I. 24 : 3
__10. 300 : 15J. 54 : 6
__11. 6 : 2A. 4 : 2
__12. 8 : 4B. 3 : 1
__13. 11 : 5C. 100 : 25
__14. 200 : 50D. 40 : 8
__15. 300 : 30E. 10 : 5
__16. 1000 : 500F. 1000 : 100
__17. 3000 : 300G. 4500 : 225
__18. 6600 : 2200H. 660 : 220
__19. 9000 : 450I. 150 : 15
__20. 40000 : 8000J. 44 : 20
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.