Cangur 15 5 19 març (A)
A)
B)
1. Trobeu la peça que li falta a la casa.
PROBLEMES CANGUR 2015 5 19 de març (A)
C)
D)
E)
2. La Joana tarda mitja hora a fer la meitat del camí
    que va de casa seva a l’escola.

    Quant de temps necessita per a anar des de casa
    fins a l’escola?
A) 15 minuts
B) Mitja hora
D) Dues hores
C) 1 hora
E) 40 minuts
A) 
3. Si fem girar la imatge de la dreta, amb quina de les 
    imatges següents pot coincidir?
B)
C)
D)
E)
A) 15/2/2015
B) 15/6/2055
4. La data del 5 de maig de 2015, escrita 5/5/2015, és la    primera que té tres cincs.        Quina serà la data següent que també tindrà tres cincs?
C) 15/5/2050
D) 25/5/2015
E) 15/5/2015
5. En Marc té 9 caramels i en Mateu en té 17.        Quants caramels ha de donar en Mateu a en Marc     perquè tots dos en tinguin la mateixa quantitat?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
6. L’Anton té els dos blocs que es veuen a la dreta;   cada un és format per dos cubs enganxats que   no es poden separar. Quina de les construccions   següents no pot fer l’Anton amb els dos blocs    que té?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.