IONES ( BITS)
IONS
Els ions són àtoms
carregats
elèctricament.
Els ions són àtoms
carregats
?
elèctricament.
?
Els ions
han guanyat
perdut
electrons.
Els ions
han guanyat
?
?
perdut
?
electrons.
?
Un àtom
quan
es carrega
PERD
POSITIVAMENT
ELECTRONS
Un àtom
quan
es carrega
PERD
?
POSITIVAMENT
?
ELECTRONS
?
Un àtom carregat
es diu que és
UN  IÓ
POSITIVAMENT
POSITIU.
Un àtom carregat
es diu que és
UN IÓ
?
POSITIVAMENT
?
POSITIU.
?
Un 
es diu que és un
CARREGAT
CATIÓ
POSITIVAMENT
Un 
es diu que és un
CARREGAT
CATIÓ
?
POSITIVAMENT
?
Un 
es diu que és un
CARREGAT
ANIÓ.
NEGATIVAMENT
Un 
es diu que és un
CARREGAT
ANIÓ.
?
NEGATIVAMENT
?
IÓ CARREGAT
CARREGAT
POSITIVAMENT
NEGATIVAMENT
CATIÓ
?
ANIÓ
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.