Equacions de primer grau senzilles amb parentes
Completa:
3x−4=11
3x=11+
3x=
x=
7x+
x=
7x=18−2x
x=18
x=18
Completa:
5x−10=−2x+11
5x+
x=
x=11+
x=

 

Si treus els parèntesis d'aquesta equació:
Si la resols, la solució és :
S'obté (completa els nombres que falten:
x=
4(3x-2)=28
x−
=28
x =
La seva solució és (poden haver nombres negatius):
S'obté (fixa't en els canvis de signe):

 

Si treus els parèntesis:
x=
−4(2x-3)=28
-
x+
=28
x =

 

Si treus parèntesis en aquesta equació,
si la resolem resulta (recorda que x=1x):
resulta:
2(x-3)=9-x
x=
x−
=9−x
x =

 

Si treus parèntesis en l'equació:
Si la resolem resulta (hi pot haver negatius):
resulta:
2+4(x-1)= 3(x-6)+4
2+
x =
x-
=
x=
x-
+4
6(3x-1)-2x=2(2x-5)-8
resulta:
Si la resolem resulta:

 

Si treus parèntesis en la següent equació:
x-
x=
-2x=
x-
x =
-8
Si ho resolem resulta:
9(2x+5)=2(3-x)+4(6-x)
resulta:
Si treus parèntesis en la següent equació:
x+
x=
=
-
x =
x+
-
x
Resol l'equació pas per pas en un full i 
anota aquí el resultat:
          4x + 2 -3x +10 = - 2x + 4+ x
x = 
Resol l'equació pas per pas en un full i 
anota aquí el resultat:

3·(x - 2) - 4·(2x + 1)= 7x + 2
x = 
Resol l'equació pas per pas en un full i 
anota aquí el resultat:
- 5 - 11 + 4x + 5 - 2x = x + 1 - 10 + 3x
x = 
Resol l'equació pas per pas en un full i 
anota aquí el resultat:
6x - 5·(x - 3) = 4·(2 - 4x) - 19
x = 
Resol l'equació pas per pas en un full i 
anota aquí el resultat:
-3·(-2 - 5x) - 4·(x + 6) - (12x - 2) = 0
x = 
=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.