Combinatòria 4ESO
 • 1. Quants nombres de 7 xifres iguals o diferents podem formar amb els dígits 1, 4, 5, 7 i 8?
 • 2. Un grup de 9 alumnes vol fer una excursió amb cotxe. Si a cada cotxe hi poden viatjar 5 persones, quants grups diferents es poden formar?
 • 3. Calcula el nombre de braçalets de 7 boles de colors que podem elaborar si tenim boles de 6 colors.
 • 4. Sis nois fan una carrera. De quantes formes poden ordenar-se en arribar a la meta? No hi ha empats.
 • 5. Actualment les plaques de matrícula són com aquesta: 6068 BPD, on hi ha una part amb quatre dígits del 0 al 9 i una altra amb tres lletres de la A a la Z (considera que l'alfabet té 26 lletres). Quants cotxes es poden matricular amb aquest tipus de matrícula?
 • 6. Amb quatre pots de pintura (groga, blava, vermella i blanca), quantes barreges de dos colors pots fer?
 • 7. La clau d'accés d'un ordinador consta de 4 caràcters (només lletres o nombres) i distingeix entre lletres majúscules i minúscules. Quantes possibilitats diferents tenim per escriure la clau?
 • 8. De quantes formes es poden repartir 5 CDs diferents entre els 27 alumnes d'una classe de forma que com a màxim els toqui un CD per cap?
 • 9. Amb les lletres de la paraula TIGRE, quantes paraules de 5 lletres amb sentit o sense puc formar que comencin amb consonant?
 • 10. Amb les lletres de la paraula TIGRE, quantes paraules de 5 lletres amb sentit o sense puc formar que comencin i acabin en vocal?
 • 11. Per aprovar un examen de 4 preguntes se n'han de respondre correctament 2. De quantes maneres diferents podem escollir les 2 preguntes?
 • 12. De quantes maneres puc ordenar els 8 llibres de la meva prestatgeria?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.