Cangur 2010 Nivell 1 (3 punts)
1. Si sabem que ♣ + ♣ +6= ♣ + ♣ + ♣ + ♣, quin és el nombre que correspon a ♣ ?
3
 4
5
6
7
A)
2. El número 4 es reflecteix a la vegada en dos miralls, com es veu en la figura. Si fem el mateix amb el 5, què veurem en la posició de l’interrogant?
B)
C)
D)
E)
3. El petit cangur va directament del zoo a l’escola. Compta exactament les flors que troba pel camÍ.Quin dels nombres següents no en pot ser el resultat?
9
10
11
12
13
10
4. Una escala té 21 esglaons.    En Joan i en Miquel estan comptant els esglaons:    un des de baix fins a dalt, i l’altre des de dalt fins a baix.    Es troben en un esglaó, que és el que en Joan ha comptat    com el desè. Quin nombre li donarà en Miquel a aquest    esglaó.
11
12
13
14
5. L’Anna vol connectar amb segments els cinc punts 
superiors amb els sis punts inferiors. 
Quan ja estiguin dibuixats tots aquests segments,
 quants n’hi haurà  en total?
20
25
30
35
40
6. Una mosca té 6 potes, mentre que una aranya té 8 potes. Juntes, 2 mosques i 3 aranyes tenen tantes potes com 10 aus i ...
2 gats 
3 gats 
4 gats 
5 gats 
6 gats 
7. Hi ha set peces iguals en la caixa. Es possible desplaçar    les peces de manera que n’hi càpiga una altra de     la mateixa mida. Com a mínim, quantes peces cal moure?
1
2
3
4
5
 A)1, 3, 5 i 7
 D) 2, 4, 6 i 8
B) 3, 4, 6 i 7
E) 1, 4, 5 i 8
C) 2, 3, 5 i 6
9. Quin és el perímetre de la figura?
 (Tots els angles són angles rectes.)
A) 3 × 5+4 × 2
D) 6 × 5+6 × 2
B) 3 × 5+8 × 2
E) 6 × 5+8 × 2
C) 6 × 5+4 × 2
10. Quina de les cinc expressions següents té un valor 
diferent de les altres quatre?
A) 20 × 10 + 20 × 10
B) 20 ÷ 10 × 20 × 10
C) 20 × 10 × 20 ÷ 10
D) 20 × 10 + 10 × 20
E) 20 ÷ 10 × 20 + 10
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.