Α-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ-κκ
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
αν θ=70ο
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ              0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ
0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
αν θ=230ο
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ              0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
αν θ=330ο
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ              0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
αν θ=280ο
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ              0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
αν θ=175ο
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
σφθ              0
ημ
συν
εφ
Ο οριζόντιος  άξονας ονομάζεται άξονας των:
Ο κατακόρυφος  άξονας ονομάζεται άξονας των:
ημ
συν
εφ
Μια γωνία θ στο  1ο τεταρτημόριο παίρνει τιμές
 από:
0<θ<90
90<θ<180
180<θ<270
270<θ<360
Μια γωνία θ στο  2ο τεταρτημόριο παίρνει τιμές
 από:
0<θ<90
90<θ<180
180<θ<270
270<θ<360
Μια γωνία θ στο 3ο τεταρτημόριο παίρνει τιμές
 από:
0<θ<90
90<θ<180
180<θ<270
270<θ<360
Μια γωνία θ στο  4ο τεταρτημόριο παίρνει τιμές
 από:
0<θ<90
90<θ<180
180<θ<270
270<θ<360
εφθ=
Συμπληρώστε τα κενά.
1
Συμπληρώστε τα κενά.
σφθ=
1
ημ2χ+συν2χ= ?

εφ2χ
1
-1
2
Συμπληρώστε τα κενά.
εφθ∙
=1
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
Συμπληρώστε τα κενά με ένα από τα σύμβολα > ή <
συνθ           0
εφθ             0
ημθ            0
Ο άξονας των συνημιτόνων είναι η ευθεία :
ΒΕ
ΒΓ
ΔΕ
ΓΔ
ΒΖ
Ο άξονας των ημιτόνων είναι η ευθεία :
ΒΕ
ΒΓ
ΔΕ
ΓΔ
ΒΖ
Ο άξονας των εφαπτομένων είναι η ευθεία :
ΒΕ
ΒΓ
ΔΕ
ΓΔ
ΒΖ
Η αρχική πλευρά μιας γωνίας στον τριγωνομετρικό
κύκλο είναι πάντα το ευθύγραμμο τμήμα :
ΒΕ
ΒΓ
ΔΕ
ΓΔ
ΑΒ
Η τελική πλευρά μιας γωνίας θ στον τριγωνομετρικό
κύκλο είναι  το ευθύγραμμο τμήμα :
ΒΕ
ΑΓ
ΔΕ
ΓΔ
ΑΒ
Μόνο θετικές
Το ημίτονο μιας γωνίας παίρνει τιμές:
Από -1 μέχρι +1
Από -∞ μέχρι +∞
Μικρότερες του +1
Μόνο αρνητικές
Μόνο θετικές
Το συνημίτονο μιας γωνίας παίρνει τιμές:
Από -1 μέχρι +1
Από -∞ μέχρι +∞
Μικρότερες του +1
Μόνο αρνητικές
Μόνο θετικές
Η εφαπτομένη μιας γωνίας παίρνει τιμές:
Από -1 μέχρι +1
Από -∞ μέχρι +∞
Μικρότερες του +1
Μόνο αρνητικές
Γράψετε μια αρνητική γωνία  στο διάστημα (-360,0)
που να έχει την ίδια τελική πλευρά με την:
123
331
254
75
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Όταν μια δοκιμασία εξάσκησης μαθηματικών είναι πάντα ένα κλικ μακριά.