Α-2-2-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
Αν    α>β και
        β>γ   τότε:
α      γ
Αν    α>β και
        γ>δ  τότε:
α+      >β+
Αν    α>β>0 και
        γ>δ>0  τότε:
αγ         βδ
Αν το α2 ≥0 τότε:
α=0
α∊R
α<0
α>0
Αν α,β ομόσημοι αριθμοί και
α ≥β  τότε:
1                    1
Αν α,β>0 ν∊Ν και α >β  τότε:
(      )ν
>
(    )ν
Αν α,β≥0 ν∊Ν+ και α >β  τότε:
ν
>
ν
Αν α>1 ,μ<ν , μ∊Ν+,ν∊Ν+ τότε:
μ
α
ν
α
Αν 0<α<1 ,μ<ν , μ∊Ν+,ν∊Ν+ τότε:
μ
α
ν
α
Ασκήσεις εφαρμογής των ιδιοτήτων
Αν χ12 τότε:
-2χ1           -2χ2
χ1+5           χ2+5
1             2
Αν 3<χ<4 και -5<ψ<-3 τότε:
<χ+ψ<
Αν 3<χ<4 και -5<ψ<-3 τότε:
 3<χ<4
     και
  <-ψ<
<=>
< χψ <
<χ(-ψ)<
<=>
Αν 3<χ<4 και -5<ψ<-3 τότε:
 3<χ<4
     και
  <-ψ<
<=>
< χ-ψ <
<χ+(-ψ)<
<=>
Αν 3<χ<4 και -5<ψ<-3 τότε:
1
 3<χ<4
     και
<        <
<        <
1
ψ

 ψ
1
<=>
<=>
1   <-1  < 1
3<χ<4
    και
ψ
<
χ
ψ
<
<=>
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.