Α-ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
2
-2
4
-4
π
-2π
Ποια συνάρτηση είναι η πιο κάτω:
ψ=συνχ
ψ=εφχ
ψ=ημχ
2
-2
4
-4
π
-2π
Ποια συνάρτηση είναι η πιο κάτω:
ψ=συνχ
ψ=εφχ
ψ=ημχ
2
-2
4
-4
π
-2π
Ποια συνάρτηση είναι η πιο κάτω:
ψ=συνχ
ψ=εφχ
ψ=ημχ
2
-2
4
-4
π
-2π
Να βρείτε από τη γραφική παράσταση τις
συντεταγμένες των πιο κάτω σημείων:
(τις γωνίες σε ακτίνια και το κλάσμα να το γράφετε όπως αυτό: π/2)
Α(              ,           )
Α
Β(                ,          )
Β
2
-2
4
-4
π
-2π
Να βρείτε από τη γραφική παράσταση τις
συντεταγμένες των πιο κάτω σημείων:
(τις γωνίες σε ακτίνια και το κλάσμα να το γράφετε όπως αυτό: π/2)
Α(              ,           )
Β
Β(                ,          )
Α
2
-2
4
-4
π
-2π
Να βρείτε από τη γραφική παράσταση τις
συντεταγμένες των πιο κάτω σημείων:
(τις γωνίες σε ακτίνια και το κλάσμα να το γράφετε όπως αυτό: π/2)
Α(              ,           )
Β
Α
Β(                ,          )
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Όταν μια δοκιμασία εξάσκησης μαθηματικών είναι πάντα ένα κλικ μακριά.