Γ-ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Την απροσδιόριστη σταθερά να τη συμβολίζετε
 με κ και όπου χριάζεται να γράψετε δυνάμεις
χρησιμοποιείστε το σύμβολο ^
π.χ. χ2 --->χ ^ 2
>και το απόλυτο χ με αγκύλες [χ]
Βάλτε το πληκτρολόγιο σας στα ελληνικά .
∫1d(ημx)=
∫(5χ)7 dχ=
(   )
+
∫χημ(χ2)dx=
∫exσυν(ex)dx=
∫τεμ2(3χ)dx=
Επέλεξε την ορθή απάντηση.
ημ(2χ)eημ χdx=
2
ln(ημ2χ)+κ
eημ(2χ)
eημ χ
2
3χ+2
1
dx=
1+4χ2
1
dx=
1-9χ2
1
dx=
∫α dx=
+
τοξεφχ
1+χ2
dx=
(       )
+
lnχ
χ
dx=
(lnχ)
∫eημχσυνχdx=
+
eτοξημχdx=
1-χ2
+
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.