Α-ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ-kk
ημ(180-θ)=
-ημθ
ημθ
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
-συνθ
συνθ
-εφθ
εφθ
σφθ
ημ(90-θ)=
-ημθ
ημθ
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
-συνθ
συνθ
-εφθ
εφθ
σφθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
σφ(180-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
συν(180-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
εφ(180-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
σφ(90-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
εφ(90-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
-ημθ
ημθ
τεμθ
συν(90-θ)=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συνθ
-συνθ
-τεμθ
εφθ
-εφθ
στεμθ
σφθ
-σφθ
-στεμθ
σφ120=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
ημ120=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
συν120=
Αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.