Α-9-8-ΠΡΟΣΗΜΟ-ΘΕΩΡΕΙΑ
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
τιμές του χ
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου μπορούμε να βρούμε και
το πρόσημο του.Ο πίνκας που κατασκευάζουμε βασικά είναι ο άξονας των
 χ (ο οριζόντιος) . Εκεί που η καμπύλη είναι πάνω από τον άξονα σημαίνει
ότι το τρυώνυμο είναι θετικό , και εκεί που είναι κάτω αρνητικό.
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
+
+
+
-
χ1
0
Χ1
-
-
-
-
-
0
+
Χ2
+
χ2
+∞
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
Χ1
0
χ1
χ2
0
Χ2
+∞
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
Χ1
χ1
0
χ2
Χ2
0
+∞
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
Χ1
χ1
0
=
χ2
+∞
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
χ1
Χ1
0
=
χ2
+∞
1
-1
2
-2
1
-1
2
-2
3
-3
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
+∞
2
-2
4
-4
2
-2
4
-4
6
-6
Με βάση τη γραφική παράσταση του τριωνύμου
να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο
πρόσημο.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ>0 τότε αφού βρούμε τις ρίζες του και κάνουμε
τον πιο κάτω πίνακα, αρχίζουμε από δεξιά με το
πρόσημο του α και πάμε εναλλάξ.
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
πρόσημο
 του α
χ1
0
αντίθετο
πρόσημο
 του α
χ2
0
πρόσημο
 του α

+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ>0 και α>0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
χ1
0
χ2
0
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ>0 και α<0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
χ1
0
χ2
0
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι η Δ=0
τότε ξεκινάμε από δεξιά με το πρόσημο του α
 και παραμένει το ίδιο.


τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
πρόσημο του α

χ1
0
=
χ2
πρόσημο του α
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ=0 και α>0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
χ1
0
=
χ2
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ=0 και α<0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
χ1
0
=
χ2
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ<0 τότε δεν έχουμε πραγματικές ρίζες, άρα
το πρόσημο είναι πάντοτε το πρόσημο του α
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
πρόσημο του α

+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ<0 και α<0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
+∞
Αν για το τριώνυμο αχ2+βχ+γ ισχύει ότι
η Δ<0 και α>0  να συμπληρώσετε τα κενά
με τα σύμβολα + και -
τιμές του χ
πρόσημο
αχ2+βχ+γ
-∞
+∞
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.