Α-ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΡΙΓ. ΣΥΝ.
Η πιο κάτω γραφική παράσταση έχει τύπο:
ψ=ημχ
ψ=συνχ
ψ=εφχ
Η πιο κάτω γραφική παράσταση έχει τύπο:
ψ=ημχ
ψ=συνχ
ψ=εφχ
Η πιο κάτω γραφική παράσταση έχει τύπο:
ψ=ημχ
ψ=συνχ
ψ=εφχ
Κ(-2π,0)
?
Σύρετε τα σημεία στην ορθή θέση.
Ε(-3π/2, 1)
?
Β(-π/2, -1)
?
Α(π/2,1
?
Γ(π,0)
?
Δ(3π/2, -1)
?
Ε(2π, 1)
?
Σύρετε τα σημεία στην ορθή θέση.
Κ(-3π/2,0)
?
Β(-π, -1)
?
Α(0,1)
?
Γ(π,-1)
?
Δ(3π/2, 0)
?
Β(-3π/4,1)
?
Δ(-π/4,-1)
1
-1
Α(π/4,1)
?
Γ(π,0)
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Όταν μια δοκιμασία εξάσκησης μαθηματικών είναι πάντα ένα κλικ μακριά.