Α-9-5-X^2-SX+P=0
Ένα είδος άσκησης είναι να γράψεις την εξίσωση
που έχει ρίζες χ1 και χ2
Αυτό μπορείς να το κάνεις με τη βοήθεια του τύπου
χ2-Sx+P=0
Παράδειγμα:Να βρεθεί η εξίσωση που έχει ρίζες
τους αριθμούς 4 και -7
Λύση: Το άθροισμα των ριζών είναι 4+(-7)=-3
και το γινόμενο των ριζών 4.(-7)=-28
Επομένως το S=-3 και το P=-28 και ο τύπος είναι
x2-Sx+P=0 άρα η εξίσωση είναι χ2-(-3)χ+(-28)=0
άρα: χ2+3χ-28=0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=3 και χ2=1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
+
.
=
=
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=4 και χ2=5
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
+
.
=
=
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=3 και χ2=1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=2 και χ2=1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=-3 και χ2=-1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=-3 και χ2=1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=3 και χ2=-1
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=-5 και χ2=3
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=-2 και χ2=2
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2+           χ                =0
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=-3 και χ2=0
Γινόμενο:
Άθροισμα:
Εξίσωση:
P=
S=
χ2            χ+                =0
Άθροισμα:
Για να κάνεις το γινόμενο θυμήσου ότι:
 (α+β)(α-β)=α22
Εξίσωση:
Γινόμενο:
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=1+√3 και χ2=1-√3
P=(1+√3)(1-√3)=
S=1+√3+1-√3=
χ2            χ                =0
Άθροισμα:
Για να κάνεις το γινόμενο θυμήσου ότι:
 (α+β)(α-β)=α22
Εξίσωση:
Γινόμενο:
Να βρείτε την εξίσωση που έχει ρίζες
χ1=2+√5 και χ2=2-√5
P=(2+√5)(2-√5)=
S=2+√5+2-√5=
χ2            χ                =0
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.