Α-9-1-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Παράδειγμα:Αν μας δώσουν την εξίσωση 3χ2=2χ-5
τότε θα μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα
μέρος της εξίσωσης, δηλ. 3χ2-2χ+5=0 άρα
το α=3 ,το β=-2 και το γ=5.
Για κάθε εξίσωση της μορφής αχ2+βχ+γ=0
ο συντελεστής του χ2 είναι το α
ο συντελεστής του χ είναι το β
και ο αριθμός χωρίς το χ είναι το γ.
Σε όποια εξίσωση λείπει κάποιος όρος αυτό
σημαίνει ότι ο συντελεστής είναι μηδέν.
Αν
α=
3x2+5x-3=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
x2-2x-3=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
2x2+7x-4=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
x2+5x=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
x2-16=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
x2=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
x2-1=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
-3χ+2x2-4=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
2+3χ-5x2=0
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
2x2=16
β=
τότε:
γ=
α=
Αν
2x2=8x-4
β=
τότε:
γ=
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.