Α-9-6-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Το γ=
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (           ,           )
ελάχιστο
Η μέγιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.
χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Το γ=
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (         ,         )
ελάχιστο
Η ελάχιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.

χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Το γ=
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (        ,           )
ελάχιστο
Η μέγιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.
χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Το γ=
μέγιστο
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
Η κορυφή της είναι το σημείο: (         ,         )
ελάχιστο
Η ελάχιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.

χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.

Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (         ,         )
ελάχιστο
Η ελάχιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Το γ=
χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Το γ=
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (           ,           )
ελάχιστο
Η μέγιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
χ=
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Ο άξονας συμμετρίας της f(x) είναι η ευθεία:
Η συνάρτηση ψ=αχ2+βχ+γ έχει:
Οι ρίζες της f(x)=0 είναι:

χ1=          και  χ2=
Αν δεν έχει  ρίζες αφήστε τα κενά.

μέγιστο
Η κορυφή της είναι το σημείο: (         ,         )
ελάχιστο
Η ελάχιστη τιμή του ψ είναι:
γιατί το α           0  (> ή <)
Το γ=
χ=
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.