Α-3-1-ΚΥΚΛΟΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σύρετε τις σωστές ονομασίες στις αντίστοιχες θέσεις (?)

Α
Διάμετρος
?
Χορδή ΑΒ
?
τόξο ΑΒ
?
.
•Β
Σύρετε τις σωστές ονομασίες στις αντίστοιχες θέσεις (?)

Α
Εγγεγραμμένη γωνία
?
Επίκεντρη γωνία
?
.
•Β
Α
.
χ
•Β
Α
.
χ
•Β
Α
χ
.
•Β
ΒΓ : διάμετρος
Β
Α
Γ
50
ΑΒ: διάμετρος του κύκλου
K : κέντρο του κύκλου
Α
35
K
Β
Α
110
Β
Α
110
Β
Α
70
Β
50
60
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.