Α-9-7-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=χ2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=χ2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=-(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=-(χ+       )2+

2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10

Ο τύπος της συνάρτησης είναι : ψ=(χ+       )2+

Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.