Α-ΚΕΦ5-ΤΡΙΓ-ΤΑΥΤ
0
ημ2χ
ημ2χ+συν2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
1-ημ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
1-συν2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
1+εφ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
1+σφ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
τεμ2χ-1=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
στεμ2χ-1=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
τεμ2χ-εφ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
εφ2χ-τεμ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
σφ2χ-στεμ2χ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
σφχ.εφχ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
ημχ.στεμχ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
0
ημ2χ
τεμχ.συνχ=.......
-1
συν2χ
1
τεμ2χ
εφ2χ
στεμ2χ
σφ2χ
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.