Črke - vz zemljepisna imena 14

V ___ipavi imamo več ulic. Tako kot drugi

 

___rgi ima tudi naš ___regorčičevo in

 

___evkovo ___lico. Iz ___ipave si prav hitro

 

v okoliških ___aseh; ___ože, ___anče,

 

___oče se kar držijo skupaj; malo naprej je

 

___odraga, pa še naprej večji ___odnanos.

Mama mi je kupila ___lovenski  ___ravopis.

Rad obiskujem ___ivalski ___rt.

Pri ___atematiki vadimo iz ___elovnega ___vezka

 ___vet ___atematike.

Rad gledam ___isanko ___alček ___avid.

Rad posežem po knjigi ___onja, ___azbojniška hči.

Svoji simpatiji pripravljam za ___alentinovo

veliko _____resenečenje.

s, p

ž, v

m, d, z

s, m

r, p, d,

r, r,

v

p

Črke: p, p, g, g, k, b, c, m, j, j, c, d, d.

V družini ___avliha so vsi po vrsti prave ___avlihe.

Najstarejši ___ašperček sedi od jutra do večera

ob ___ašperčku, iz katerega se neznosno ___adi.

Mlajši ___rat ___ene, ki se največkrat drži kot ___ila ___era,

se neprestano jezi zaradi visoke cene bonbonov.

Mama ___era se pa jezi zaradi ___mere.

Stari oče ___rago pa le vzdihuje,

kako je danes življenje ____rago.              

___orenja ___as, ___elenov ___leb,

 

___imske ___oplice, ___ogaška ___latina,

 

___išnja ___ora, ___očevska ___eka,

 

___rna ____as, ____olenje ___edvedovo ___elo,

 

 

___elo ___ri ___ovi ____asi, ___ornja ___adgona,

 

___ala ___oka, ____ovo ___esto,

 

___elika ___olina, ___patje ___elo,

 

___ipavska ___olina, ___olga ___oljana,...   

g, v, j, ž

 

r, t, r, s,

 

v, g, k, r,

 

č, v, d, m, s

 

 

 

s, p, n, v, g, r

 

m, l, n, m,

 

v, d, o, s

 

v, d, d, p

___aš ____ranci ____erko je del svojega ____troštva ____reživel

 

v ___rni ____a ____oroškem.

 

____oja ___eta ____oža je doma iz ____ipavskega ____riža

 

____elike ____ablje, ____ala ____lanina, ____rnovski ____ozd,

 

____esta ___ez ____ol, ___esta ___ri ___jdovščini.

n, f, p, o, p

 

č, n, k,

 

 

m, t, j, v, k,

 

 

v, ž, m, p, t, g,

 

 

c, č, c, c, p, a

 

 

Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.