Črke - končne 3
 • 1. Kaj je prav?
A) mož
B) moš
C) mos
 • 2. Kaj je prav?
A) dremež
B) dremeš
 • 3. Kaj je prav?
A) drok
B) drog
 • 4. Kaj je prav?
A) lač
B) laž
C) laš
 • 5. Kaj je prav?
A) brž
B) brč
C) brš
 • 6. Kaj je prav?
A) noš
B) nož
 • 7. Kaj je prav?
A) deš
B) dež
 • 8. Kaj je prav?
A) jas
B) jez
C) jast
D) jaz
E) jezt
 • 9. Kaj je prav?
A) grd
B) grt
 • 10. Kaj je prav?
A) hub
B) hut
C) hud
 • 11. Kaj je prav?
A) grp
B) grb
 • 12. Kaj je prav?
A) ishod
B) izhod
 • 13. Kaj je prav?
A) brez
B) bres
 • 14. Kaj je prav?
A) krok
B) krog
 • 15. Kaj je prav?
A) grozd
B) grozt
 • 16. Kaj je prav?
A) gozd
B) gosd
 • 17. Kaj je prav?
A) gozt
B) gost
 • 18. Kaj je prav?
A) Blaš
B) Blaž
 • 19. Kaj je prav?
A) Tomaš
B) Tomaž
 • 20. Kaj je prav?
A) Primoš
B) Primož
 • 21. Kaj je prav?
A) Čatež
B) Čateš
 • 22. Kaj je prav?
A) Čedad
B) Čedat
 • 23. Kaj je prav?
A) Andraš
B) Andraž
 • 24. Kaj je prav?
A) Edvart
B) Edvard
 • 25. Kaj je prav?
A) Janes
B) Janez
 • 26. Kaj je prav?
A) Gorast
B) Gorazd
 • 27. Kaj je prav?
A) Iztok
B) Istok
 • 28. Kaj je prav?
A) jež
B) ješ
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.