Črke - konec kratkih besed 4
 • 1. Pred izletniki se je razprostiral velik
A) gost.
B) gozd.
 • 2. Bil je ____ televizijske oddaje.
A) gozd.
B) gost
 • 3. Njen sok je bil preveč
A) gozd.
B) gost.
 • 4. ___ se neki potika?
A) Kot
B) Kod
 • 5. Kužek se je polulal v
A) kod.
B) kot.
 • 6. Ali veš, kaj pomeni reklo ¨skok čez___¨?
A) plot
B) plod
 • 7. Njegova knjiga je ____ trdega dela.
A) plod
B) plot
 • 8. Močan ___ ga je nosil stran od brega.
A) tog
B) tok
 • 9. Ves popoldan je bil skonjen nad knjigo, zdaj pa ima čisto ___ vrat.
A) tok
B) tog
 • 10. Obrnila se je na levi
A) bog.
B) bok.
 • 11. Večkrat se sprašuje, ali ___ pomaga ali ne.
A) bog
B) bok
 • 12. Sosedov ___ je že ozelenel.
A) log
B) lok
 • 13. Robin Hood je imel imeniten ___ s puščicami.
A) log
B) lok
 • 14. Zaigral je na
A) rog.
B) rok.
 • 15. Za tako delo je teden dni prekratek
A) rog.
B) rok.
 • 16. Ima izostren ___ za barve.
A) čut
B) čud
 • 17. Z avtom je zavozil čisto na ___ ceste.
A) rob
B) rop
 • 18. Včerajšnji bančni ___ so natančno opisali v časopisu.
A) rob
B) rop
 • 19. Ne da se premakniti niti za
A) ped.
B) pet.
 • 20. Imela je ___ sinov.
A) ped
B) pet
 • 21. Na polju, posejanem s pšenico, se razrašča
A) mag.
B) mak.
 • 22. Čarovniku pravimo tudi
A) mag.
B) mak.
 • 23. Takrat se mu je ___ krogle resnično posrečil.
A) met
B) med
 • 24. V gostišču so stregli tudi ___ tekmo.
A) med
B) met
 • 25. Hodil je, ___ da bi ga bolele noge.
A) kot
B) kod
 • 26. Za kazen so včasih učitelji pošiljali učenca v
A) kod.
B) kot.
 • 27. Z ravnilom je potegnil oster
A) rop.
B) rob.
 • 28. Če bi prišel prej, bi ___ odmorom označil naloge.
A) med
B) met
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran za ustvarjanje matematičnih testov in testov za druge predmete.