Estudi d'una funció a partir de la gràfica
Estudi de les 
característiques 
d'una funció a partir de la seva gràfica
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quin és el seu domini?
[-2,2]
[0,+∞)
[2,-2]
R
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quin és el seu recorregut?
[0,+∞)
R
[3,-3]
[-3,3]
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quins són els punts de tallamb l'eix de les abssices?
x=
Escriu les respostes 
de petita a gran
x=
x=
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quins són els intervals del dominion la funció és positiva?
(-2,0) U (2,+∞)
​(-∞,-2) U (0,2)
(-2,2)
R
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quins són els intervals del dominion la funció és negativa?
(-2,0) U (2,+∞)
(-∞,-2) U (0,2)
(-2,2)
R
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quins són els intervals del dominion la funció és creixent?
R
(-∞;-1,1)U(1,1; +∞)
(-∞;-2)U(2; +∞)
(-1,1 ; 1,1)
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Quins són els intervals del domini on la funció és decreixent?
R
(-∞;-1,1)U(1,1; +∞)
(-∞;-2)U(2; +∞)
(-1,1 ; 1,1)
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
És simètrica? Quin tipus de simetria presenta?
Sí, una simetria senar
No
Sí, una simetria parell
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
És periòdica? Quin és el seu període?
Si, de període 2
No
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
No, té una discontinuïtat
evitable.
No, té una discontinuïtat 
de salt.
Sí, a tot el seu domini
És continua?
Convexa
?
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
Cóncava
?
Constant
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
No n'hi ha cap
Té algun punt d'inflexió?
(0,0)
(1,1;3)
(2,0)
(-2,0)
(-1,1; 3)
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
No n'hi ha cap
Té algun màxim relatiu?
(0,0)
(1,1;3)
(2,0)
(-2,0)
(-1,1; 3)
Fixa't amb la gràfica de la funció següent:
No n'hi ha cap
Té algun mínim relatiu?
(0,0)
(1,1;-3)
(2,0)
(-2,0)
(-1,1; 3)
Institut Serra de Noet
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.