Equacions 4t ESO
Resol l'equació:
solució: 
- 1 + 6x - 4 + x = 2x + 15 - 10 + 7x
x = 
La solució de l'equació: 
és    x  = 
x + 4   -  1 =  5x + 2   -   1  
   3                    6           4
=
Indica les solucions de cada equació:

a)  5x ( x + 1 ) = 5 ( x + 4 )    
b)  2 (x - 1) 2  + 32 = (x + 3) 
(Escriu les arrels de petita a gran)
x2
x1 =
x1  = 
x2  =
Troba les solucions de les equacions següents:
(escriu les solucions de petita a gran)
a)   x4  -  2x2  + 1  = 0


b) x4  -  9x2  = 0


c) x6  -  7x3  =  8
x1
x1  =
x1
x2 =
x2
x2  = 
x3
Donals les solutions de l'equació:

12( 2x2 + 2) = 5x2 (x2 + 2)
(recorda escrimer les solucions de petita a gran)
x1
x2
Les solucions de l'equació:
són      x1 =
(x + 1)·(x - 1)  - 1 = (x2 + 3)·(x2 -3)       2               3               6
x2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.